Olievogels? Wij gaan van start

Aanstaande zaterdag is het zover. Dan komen de eerste twintig vrijwilligers op Texel bijeen voor de basistraining Hulp aan met olie besmeurde vogels. Deze vrijwilligers kunnen in de toekomst worden ingezet, mocht er een olie-incident met vogelslachtoffers zijn. De opleiding van deze hulpverleners is mogelijk gemaakt dankzij uw financiële bijdrage. Een oproep aan onze leden werd met een opbrengst van maar liefst € 50.000 ruimhartig beloond. Hiermee kunnen wij de komende vijf jaar tientallen vrijwilligers zodanig opleiden dat zij bij een olieramp directe hulp kunnen bieden.

Olie Alert Waddenzee

Rijkswaterstaat organiseerde vorig jaar september een grootschalige, driedaagse oefening oliebestrijding onder de naam Olie Alert Waddenzee. De Waddenvereniging was daarbij betrokken in de rol van ecologisch adviseur. Wij realiseerden ons dat de opvang van olievogels op papier weliswaar goed beschreven staat, maar in de praktijk slechts beperkt uitvoerbaar is vanwege een gebrek aan goed opgeleide mensen.

 

Direct initiatief was dus geboden

We schreven een artikel over de oliebestrijdingsoefening in het decembernummer 2017 van het Waddenmagazine met een gelijktijdige giftvraag aan onze leden. In het Waddenmagazine van maart 2018 plaatsten we een oproep in 2018 voor competente helpers. Dit alles leidde ertoe dat we binnen een tijdsbestek van een jaar, nu de eerste vrijwilligers de basistraining kunnen aanbieden. Want voor zowel de besmeurde dieren als de veiligheid van mensen is het belangrijk dat alle (vrijwillige) hulpverleners goed weten wat ze doen. Daarom biedt de Waddenvereniging in samenwerking met SON-Respons de Europees erkende basistraining aan. Deze opleiding is een onderdeel van een breder opleidingspakket dat is ontwikkeld door EUROWA. Uw financiële ondersteuning maakt het mogelijk dat straks nog meer vrijwilligers kunnen worden opgeleid en (bij)geschoold.

Ook interesse om de olievogels te helpen? Hier vind je meer informatie en het aanmeldformulier.