Gaswinning ‘hete aardappel’ bij verkiezingen Noardeast-Fryslan

Deze maand worden verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. De plannen om aardgas te gaan winnen bij Ternaard worden inzet van de verkiezingen lijkt het, want gaswinning wordt ‘het hete hangijzer’ genoemd. Dat blijkt uit een analyse van de Leeuwarder Courant over de programma’s van de deelnemende partijen.
Gaswinning is een beladen onderwerp dat leeft bij inwoners rond de Waddenzee. De komende weken zal duidelijk worden welke partij(en) het beste aansluit(en) bij de zorgen van de inwoners van deze nieuwe gemeente. Van de tien deelnemende partijen zijn er maar liefst vijf lokale partijen en één Friese partij (FNP). Van de landelijke partijen doen alleen CDA, CU, PvdA en VVD mee. Vijf partijen hebben zich uitgesproken tegen nieuwe boorlocaties in de gemeente. Anderen spreken zich niet zo duidelijk uit, maar in de programma’s is terug te lezen dat ook zij liever geen gaswinning in dit gebied hebben. Dat blijkt uit de ::URL::http://www.gemeentekieswijzer.nl/::Gemeente Kieswijzer:: die voor deze verkiezingen gemaakt werd. Wat wordt er op landelijk niveau gezegd? CDA en VVD lieten in de Tweede Kamer merken geen bezwaren te zien in nieuwe gaswinningen onder de Waddenzee. De ChristenUnie heeft duidelijk aangegeven geen nieuwe gaswinningen onder de Waddenzee te willen en probeert dat standpunt zeker ook in de coalitie te laten gelden. De PvdA doet dat vanuit de oppositie. De Waddenvereniging heeft een duidelijk standpunt over gaswinning onder de Waddenzee: niet doen! Het natuurgebied is kwetsbaar en kan zelfs op termijn verdwijnen door bodemdaling en zeespiegelstijging; bodemdaling veroorzaakt door gaswinning en zeespiegelstijging veroorzaakt door CO2-uitstoot o.a. door de verbranding van aardgas. Wat de uitslag van deze verkiezingen ook zal zijn, het besluit om aardgas niet in Ternaard te winnen kan alleen genomen worden door minister Wiebes van Economische Zaken. Vandaar ook dat partijen in de Tweede Kamer alles wat minister Wiebes zegt en doet over dit ‘hete onderwerp’ op de voet volgen. Volgende week gaat hij met de Tweede Kamer in debat over mijnbouw. Meerdere partijen hebben kritische vragen (::URL::http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z18899&did=2018D50401::1 ::en ::URL::http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z18750&did=2018D50142::2::) gesteld over aardgaswinning bij Ternaard onder de Waddenzee. Zo lijkt de ‘hete aardappel van Noardeast-Fryslân’ ook op het bordje van Minister Wiebes te liggen…