Nog geen samenwerking Dongeradeel met Waddeneilanden over gaswinning

De gemeente Dongeradeel sluit vooralsnog uit dat er een samenwerking komt met de Waddeneilanden om aardgaswinning onder de Waddenzee te voorkomen. Dat blijkt uit de reactie van het college van B en W op vragen van de lokale partij S!N (Sociaal in Noord-East Fryslân).
Wethouder van der Ploeg wees op de eerder gemaakte keuze van Dongeradeel voor een ‘gebiedsproces’ samen met Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, de NAM en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De wethouder gaf aan dat samenwerking met de Waddeneilanden niet aan de orde is, omdat de Waddeneilanden andere keuzes maken. De keuze van de Waddeneilanden om samen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee te voorkomen, leidde eerder dit jaar tot aanscherping van de Mijnbouwwet. In een oproep aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en aan de Tweede Kamer lieten de Waddeneilanden weten dat ze geen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee willen. Als belangrijk argument benoemden de burgemeesters van deze eilanden de kansen die een goed beschermd Werelderfgoed Waddenzee biedt voor het toerisme. Later dit jaar wordt gemeente Dongeradeel heringedeeld in de nieuwe Friese gemeente Noardeast-Fryslân. De eerste verkiezingen voor deze nieuwe gemeenteraad worden in november 2018 gehouden.