Britse bank Barclays stopt de financiering van gaswinning onder Werelderfgoed Waddenzee

Eén van de grootste geldschieters voor gaswinning onder en bij Terschelling trekt zich terug. In een klip en klaar statement van de Britse bank Barclays laat de bank weten niet langer betrokken te willen zijn bij mijnbouw, olie of gasprojecten ‘in of bij Wereld Erfgoederen’. De Britse bank was een grote kapitaalverstrekker voor het Nederlandse mijnbouwbedrijf Tulip Oil dat Terschellings aardgas wilde gaan winnen vanaf een boorlocatie midden in de duinen.
Na groot protest op het eiland en rond de Waddenzee werd door een meerderheid van de Tweede Kamer een motie ingediend om deze gaswinning te voorkomen. Juist vanwege de unieke natuur op en rond het Waddeneiland. Al in 2016 deed de Waddenvereniging een oproep aan de Britse bank om haar financiering van gaswinning zo dicht bij een werelderfgoed te stoppen. Die oproep en de reactie daarop destijds van Barclays is te vinden in ::URL::https://waddenvereniging.nl/wv/images/PDF/Rapport%20The%20Steering%20power%20of%20money.pdf::dit rapport:: van de Waddenvereniging. De meest recente wijziging van Barclays in haar financiering- en investeringsbeleid geeft een luid en duidelijk gehoor aan die oproep. Niet langer is dit Britse geld beschikbaar voor gaswinningsprojecten onder of nabij de Waddenzee. Een mooi voorbeeld voor de Nederlandse overheid. Deze week worden de aanpassingen van de Mijnbouwwet in de Tweede Kamer behandeld. Een mooie gelegenheid om vast te leggen dat er ook volgens de Nederlandse overheid geen ruimte meer is voor nieuwe mijnbouwprojecten onder het Werelderfgoed Waddenzee. De Britse bankiers zijn tot dit besluit gekomen na een zorgvuldige overweging omdat, zo stelt de Bank, “met name de mijnbouwindustrie een grote invloed kan hebben binnen gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde zoals werelderfgoederen. De financiering van mijnbouwactiviteiten in deze gebieden heeft een groot negatief effect op de bijzondere universele waarden van een werelderfgoed.” De Waddenvereniging hoopt dat deze grote stap van een Britse bank als inspiratiebron zal dienen voor het aanscherpen van de nieuwe Nederlandse Mijnbouwwet. Zodat schadelijke activiteiten, zoals nieuwe gaswinning, voor de unieke natuur van Werelderfgoed Waddenzee voorkomen wordt. Het gehele statement van Barclays is ::URL::http://www.home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/Citizenship/Policy-Positions/Barclays%20Statement%20on%20World%20Heritage%20Sites.pdf::hier (in het Engels):: te lezen.