Paus: laat olie en gas onder de grond, ook onder de Waddenzee

Het moet een bijzondere bijeenkomst geweest zijn. Op 10 juni waren de grote bazen van alle internationale oliemaatschappijen op een besloten bijeenkomst in het Vaticaan. Daar kregen ze van paus Franciscus te horen dat het voor alle mensen op aarde beter is om niet langer op zoek te gaan naar aardgas of aardolie, aldus ::URL::https://www.nytimes.com/2018/06/09/world/europe/pope-oil-executives-climate-change.html::de New York Times::. We zullen nooit weten of de paus letterlijk heeft gesproken over het aardgas onder ons Werelderfgoed Waddenzee. Maar zijn boodschap voor ExxonMobil en Shell is zo helder als glas: laat de aardgasvoorraden zitten waar ze nu zitten.
Paus Franciscus strijdt al langer tegen klimaatverandering. Dat blijkt uit de speciale publicatie van een pauselijke boodschap over klimaatverandering en milieu: de Laudato Si. Daarom schreef de Waddenvereniging in 2017 een brief aan Zijne Heiligheid om zijn bemiddeling te vragen bij de plannen voor aardgaswinning onder de Waddenzee. Immers de effecten van nog meer aardgaswinning onder dit unieke, internationale natuurgebied kunnen juist die bijzondere natuur veranderen (daling van de zeebodem). Bovendien draagt aardgaswinning ook niet bij om de CO2-uitstoot in de atmosfeer te verminderen. De paus heeft geen direct antwoord geschreven naar aanleiding van deze brief. Maar het lijkt er sterk op dat zijn recente oproep aan de grote bazen van ExxonMobil en Shell, een duidelijk en niet mis te verstaan signaal is. Aardgas hoort thuis in de bodem, ook in de Waddenzee. En het is van groot belang, voor zowel dit natuurgebied als voor de mensheid, om ook dit aardgas onder de grond te laten zitten. ::URL::https://waddenvereniging.nl/wv/images/PDF/nieuwsbrief2018/Letter_Vatican.pdf::Klik hier:: voor onze brief aan de paus in 2017.