Druk op waddengebied door gasindustrie neemt toe

Helaas hebben we er een zorg bij: fracking. De omstreden boortechniek waarbij chemicaliën onder hoge druk in de bodem worden gepompt om het gesteente open te breken. Of zoals de NAM het tegenwoordig zelf noemt: ‘hydraulisch stimuleren’ – het gas een beetje helpen. De NAM gebruikt fracking steeds vaker als een methode om de gaswinning bij half lege velden verder op te voeren. Dat gebeurt rond het Lauwersmeergebied, bijvoorbeeld in Kollumerpomp, en in Pieterzijl, waar Groningers en Friezen er gezamenlijk tegen protesteren. En helaas gebeurt het ook ::URL::http://www.lc.nl/friesland/NAM-wil-ook-fracken-bij-Blije-23085240.html::direct onder de Waddenzee::. Vanuit het Friese dorp Blije, waar de NAM binnenkort opnieuw wil gaan fracken.
De Waddenvereniging vindt dit een slecht en onverantwoord idee. De risico’s zijn grotendeels onbekendheid – en als er lekkages zijn, horen we dat alleen via klokkenluiders bij de NAM zelf, want het ontbreekt ook hier (net als bij de bodemdaling!) aan goede onafhankelijke monitoring. Sowieso blijft bij fracking door de NAM de helft van het verontreinigde afvalwater in de ondergrond achter. Wat als je over een aantal jaar drinkwater wilt winnen, en de NAM zelf al lang en breed vertrokken is? Zo ga je niet met de bodem om. Niet bij het Lauwersmeer. En niet onder het Wad. Laat het gas in de grond. En geen fracking! ::URL::https://bit.ly/2qECXyY::Interview Omrop Fryslân >> ::