Brits gasbedrijf brengt boorplatform naar Schiermonnikoog

Afgelopen weekend werden we overvallen door het nieuws dat er een boorplatform naar Schiermonnikoog onderweg is. Het Britse boorbedrijf Hansa Hydrocarbons wil een gasveld aanboren dat zich ten noorden van het eiland bevindt. Bedreigingen aan de Noordzeekant van Schiermonnikoog zijn ook van invloed op het waddengebied. De komst van boorplatforms geeft niet alleen vervuiling van een ongerepte horizon, maar kan ook tot een ecologische verstoring leiden van bijvoorbeeld trekvogels door nachtelijk affakkelen en andere lichtvervuiling.
Als gaswinning plaatsvindt in het kustfundament, zoals bij Ameland het geval is, kan de bodemdaling bovendien nadelige effecten hebben voor wadplaten en kwelders. Het gasveld bij Schiermonnikoog bevindt zich juist in een ecologisch bijzonder gebied, de ‘::URL::https://waddenvereniging.nl/wadweten/8787-de-onbekende-natuur-van-de-borkumse-stenen.html::Borkumse Stenen::’. De combinatie van stenen, grind en de typische soorten die daar op leven, vormen samen met de grote hoeveelheid kokerwormen een soort rif, net als koraal. Dergelijke ‘biogenic reefs’ kennen via de Europese habitatrichtlijn een beschermde status. Het Duitse deel van dit gebied heeft een beschermde status, een dergelijke status van het Nederlandse deel staat nog ter discussie.