Kijk naar lange termijn oplossing voor vaarroute Ameland

Om veerboten en andere grote schepen van en naar Ameland te kunnen laten varen, moet er steeds meer gebaggerd worden. Als korte termijn oplossing is nu het afsnijden van een bocht voorgesteld. De Waddenvereniging wil dat er niet alleen naar korte, maar ook naar lange termijn oplossingen wordt gekeken waarbij er minder gebaggerd hoeft te worden.

Behouden dynamiek

Wie heeft gevaren op het Wad weet dat schepen daar bijna nooit in een rechte lijn kunnen varen. Je moet rekening houden met kronkelende geulen en droogvallende platen. En die kunnen jaarlijks flink veranderen. De natuur vormt geulen op plekken waar we het niet verwachten en verrast ons telkens weer met nieuwe feiten. Nergens in Nederland vind je een plek waar de natuur nog zo haar gang kan gaan. De Waddenvereniging is vijftig jaar geleden opgericht om juist die dynamiek te behouden. Daarom streeft de vereniging naar het zo veel mogelijk beperken van het baggeren in de Waddenzee. Is het wel noodzakelijk dan moet de natuur zo veel mogelijk worden ontzien. 

 

Weerstand van eilandbewoners

Oplossingen als varen op getij stuiten op het eiland op flinke weerstand. In de loop van de jaren is de hele samenleving van een eiland, zoals Ameland, ingericht op de tijden van de veerdienst. Kinderen die naar school gaan aan de wal, kantoortijden, voorraden, het wordt allemaal afgestemd met de dienstregeling van de veerboot. De veerboot route naar Ameland ligt momenteel vlak bij het wantij, dat betekent dat het op een plek ligt waar de Waddenzee van nature juist ondiep is. Dit zal de komende jaren niet veranderen, zodat de noodzaak om te baggeren blijft bestaan.

 

Samen in gesprek

Vorig jaar is besloten om het vraagstuk in tweeën te knippen; een oplossing op korte termijn en een op de lange termijn. Voor de korte termijn kijkt men naar het eenmalig doorsteken van een bocht. Dat zal de vaartijd verkorten, maandelijks baggeren en brandstof besparen. Voor de langere termijn is dat echter geen structurele oplossing. Arjan Berkhuysen, directeur van de vereniging woont zelf op een eiland en wil daarover graag meedenken. ‘De uitdaging is een betrouwbare dienst te krijgen, waarbij de natuurlijke dynamiek van de geulen zoveel mogelijk wordt gevolgd. Makkelijke oplossingen zijn er niet, dus we moeten gewoon met open vizier met elkaar in gesprek. Zo ontstaan ook innovaties, dus wie weet komt hier nog iets heel moois uit.’