Rapport ‘ De toekomst van de Waddenzee’ krijgt internationale aandacht

Vandaag verscheen er in The Guardian een artikel over het rapport ‘De toekomst van de Waddenzee’ dat vorige maand door de Waddenvereniging gepubliceerd werd. Nadat er ook in de Belgische media aandacht aan besteed is, is het nu ook in het Verenigd Koninkrijk opgepikt. De Waddenvereniging is blij met deze aandacht en hoopt dat er steeds meer bewustwording komt voor de gevolgen van klimaatverandering voor het enige natuurlijke Werelderfgoed van Nederland.

Stoppen met delfstofwinning

Wij hopen dat met de bewustwording ook de (inter-) nationale inzet om het gebied te behouden voor toekomstige generaties zal groeien. Een eerste stap in het behoud van het gebied is het stoppen met delfstofwinning, omdat dit niet alleen bijdraagt aan de klimaatsverandering op mondiale schaal, maar ook ter plekke voor extra bodemdaling zorgt.

Het volledige artikel uit The Guardian is hier te lezen.