Besteding van elke euro

Als je geld geeft aan de Waddenvereniging wil je natuurlijk dat we dat goed besteden. Op deze pagina leggen we uit wat we met elke euro doen en hoe we worden gecontroleerd.

De besteding van elke euro

Van elke euro die we uitgeven besteden we 84 cent aan het beschermen van de Wadden. We zetten ons in voor de 2 dingen die de Waddenzee het hardst nodig heeft: rust en ruimte. Dat doen we door baanbrekende projecten te initiëren (zoals een gigantische gat in de Afsluitdijk voor vis, kijk hier maar even). Maar ook door de politiek aan te spreken, campagne te voeren of rechtszaken te starten (bijvoorbeeld om gaswinning onder de Waddenzee tegen te gaan.).

We besteden 9 cent aan het werven van de volgende euro. Zo voeren we bijvoorbeeld online campagne voor donaties, vragen geld aan bij fondsen, of sturen geïnteresseerden een e-mail met een vraag om een gift. Wat we niet doen: donateurs of leden werven op straat of belbureaus inzetten om nieuwe leden of donateurs te werven.

7 cent gaat naar beheer en administratie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor huisvesting, het voeren van een goed beschermde ledenadministratie, scholingsbudget voor medewerkers en de inkoop van kantoorartikelen.

Deze cijfers zijn een gemiddelde van de bestedingen van de afgelopen 5 jaar.

Hoe worden we gecontroleerd?

Elk jaar stelt de Waddenvereniging een jaarverslag op. Daarin laten we zien wat we hebben gedaan en hoe we ons geld uitgeven om onze doelen te bereiken. Een onafhankelijke accountant controleert het jaarverslag (en de jaarrekening).

Lees verder

Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan Erkende Goede Doelen kun je gerust geven. Dan weet je zeker dat jouw donatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld.

Lees verder

De ledenraad bestaat uit gekozen leden en wordt gevormd door mensen die vanuit betrokkenheid en zorg voor het waddengebied de Waddenvereniging scherp houden en de liefde voor het gebied over willen brengen op nieuwe generaties. De ledenraad stelt de begroting vast en keurt het jaarverslag goed.

Lees verder