Wie is de winnaar van de Wadden Award 2016?

Vandaag was het dan zo ver: de finale van Jouw Idee voor de Waddenzee. In Leeuwarden presenteerden 12 van de 13 finalisten hun voorstel voor een beter werelderfgoed. Spooknetten omvormen tot fashion, een filter in de Rijn, kunst maken van afval of een plastic sucker. Onder voorzitterschap van Koosje Spitz van de Nationale UNESCO Commissie beoordeelde de jury deskundig alle ideeën naar aanleiding van de pitches die niet meer dan 5 minuten mochten duren.


De juryprijs werd uitgereikt aan Vissers van de kust. Hun idee ‘Kompas voor werelderfgoedvisserij’ is een praktisch beheermodel en coöperatief samenwerkingsverband om kustvisserij in te passen in het beheer van het Wadden ecosysteem. Jaap Vegter nam de prijs in ontvangst: ‘ik ben zeer dankbaar voor de waardering die we krijgen, dat sterkt ons idee.’ Ook het publiek kon haar mening geven. Na de stemronde werd bepaald dat het idee ‘Filter in de Rijn’ van Emma Cremers, Denise Hoek en Melissa Visser de publieksprijs verdiende. De jonge dames van het Simon Vestdijk College in Harlingen waren een beetje overdonderd maar ontzettend blij met de winst. ‘Er zaten zoveel goede ideeën tussen dat we er niet vanuit gingen dat we konden winnen.’

Dat was ook de jury niet ontgaan waardoor zij besloten om ook een aantal eervolle vermeldingen te maken bij de benoeming van de juryprijswinnaar. De ideeën van Fenna Wagenaar en Femke Brouwer (‘Het Wad, een schat’) en van Happy Seal (‘Van spooknetten naar fashion’) werden nog even aangehaald.


Met het inzenden van de ideeën lieten de deelnemers aan beleidsmakers en beheerders weten dat het beter kan en moet met het Werelderfgoed Waddenzee. Er konden ideeën worden ingestuurd in de categorieën planten & dieren, landschap & dynamiek, milieu, beleid & beheer of ‘anders’. De inzendingen kwamen uit alle windstreken, jong en oud, eilandbewoners en vissers, ondernemers en scholieren. 

De foto impressie van de finaledag zal spoedig te zien zijn via onze Facebook-pagina.