De lepelaar

Help mee en bescherm de vele gezichten van het wad!

De lepelaar in het kort

  • Opvallende grote vogel met witte veren, gekleurde borstvlek en sierlijke kuif
  • Komt elk jaar terug op dezelfde plek om te broeden
  • Overwintert langs de West-Afrikaanse kust
  • Heeft een supergevoelige snavel waarmee hij visjes vangt
  • Kan wel 28 jaar oud worden

 

Help mee en doneer voor de lepelaar

Wat doen we voor de lepelaar?

Lepelaars (en andere vogels) hebben rust nodig om te kunnen foerageren en broeden. Binnen project Wij & Wadvogels nemen we concrete maatregelen en vragen we grootschalig aandacht voor het met rust laten van vogels,

Lees verder

Steeds vaker vinden boswachters plastic troep in de nesten van lepelaars. Soms wordt afval door vogels zelfs aangezien als voedsel. We ruimen afval op met strandopruimacties en met ons mega-project CleanUpXL

Lees verder

Lepelaars hebben last van klimaatverandering. Door de stijgende zeespiegel en het steeds vaker voorkomen van extreem weer lopen hun nesten eerder over. We agenderen het probleem van klimaatverandering voor de Wadden, verzetten ons tegen gaswinning en zijn mede-eiser in de klimaatzaak tegen Shell.

Lees verder

Tussen alle bruine en grijzige vogels op het wad is de lepelaar met zijn witte veren, zijn sierlijke pluim en natuurlijk zijn bijzondere snavel, een opvallende verschijning. In voorjaar en zomer dragen de mannetjes hun ‘prachtkleed’, met een geel-oranje vlek op de borst. Hun sierlijke kuif kunnen ze actief bewegen. Het zijn ook gevoelige vogels. Met hun snavel kunnen ze precies voelen waar hun prooi zit. Zo weet hij heen en weer schuddend met zijn kop een maaltje van steurgarnalen en stekelbaarsjes te scoren.

Lepelaars, die wel 28 jaar kunnen worden, komen altijd terug op de plek in het waddengebied waar ze zijn geboren. Hier gaan ze zelf ook weer broeden. Ook zoeken ze steeds dezelfde plek uit om voedsel te zoeken. Zo honkvast als ze zijn wanneer het om hun leefgebied gaat, zo losjes gaan ze om met relaties. Elk jaar wordt een nieuwe partner gekozen om jongen mee groot te brengen.

In de winter trekken ze als ouden van dagen naar warmere oorden om daar te overwinteren. Vanaf februari verhuizen ze weer naar hun broedgebieden. Hun honkvastheid heeft wel een nadeel. Ze trekken elke keer weer terug naar plekken waar door klimaatverandering en zeespiegelstijging hun nest steeds vaker onderloopt.