Tot hier en niet verder

Naar gas boren onder een belangrijk en kwetsbaar natuurgebied. Dat doe je toch niet? Zeker niet nu is gebleken dat de Waddenzee verdrinkt door de opwarming van de aarde. We kunnen niet het gehele klimaatprobleem oplossen door te stoppen met gaswinning in de Waddenzee. Maar zo kunnen we wel concreet bijdragen aan het stoppen van zowel de klimaatverandering als de extra bodemdaling. Voor ons verzet hebben wij jouw steun nodig. Zo kunnen we samen de overheid en het bedrijfsleven oproepen te stoppen met gaswinning in de Waddenzee. Help je ons mee? Geef tegengas en draai de kraan dicht!  


Waarom het zin heeft dat jij tegengas geeft

We vinden het belangrijk dat je ons steunt. Daarom hebben we op een rijtje gezet waarom we jouw steun nodig hebben bij het dichtdraaien van de gaskraan hierboven. Hoe meer mensen achter ons staan, hoe beter. Want: 

 

Financiers vinden maatschappelijk draagvlak belangrijk. Sinds 2009 is het waddengebied werelderfgoed. Toch hebben diverse mijnbouwbedrijven een vergunning aangevraagd om gas te gaan winnen onder de Waddenzee vanaf de wal en de Noordzee.

De Waddenvereniging heeft investeerders gevraagd om hier niet aan mee te werken. In antwoord op dit verzoek heeft de Rabobank besloten dat zij de winning van aardgas onder de Waddenzee niet direct zal financieren.

 

Zullen we er samen voor zorgen dat nog meer financiers er van afzien om gas te winnen? Geef tegengas, draai de kraan dicht! 

De politiek is gevoelig voor maatschappelijk draagvlak. De Waddenvereniging voert een politieke lobby zodat de politiek zich actief gaat inzetten voor een betere Waddenzee. Ons enige natuurlijk werelderfgoed in Nederland.

 

Wat we gedaan hebben? We riepen op om te stoppen met schadelijke activiteiten in het waddengebied zoals gaswinning. Met succes want in 2016 werd ingestemd met de nieuwe Mijnbouwwet. Met de aanname van deze wet werd de winning van aardgas en andere delfstoffen aan strengere regels gebonden.

 

Een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Help je mee? Geef tegengas, draai de kraan dicht! 

Energiebedrijven zoeken naar maatschappelijk draagvlak. Energiebedrijf Engie besloot geen gas meer te winnen in het waddengebied, mede omdat maatschappelijk draagvlak ontbrak. Een duidelijk signaal van een groot internationaal energiebedrijf aan politici, investeerders en bewoners van het waddengebied.

 

Wij proberen energiebedrijven uit te nodigen om te stoppen met schadelijke activiteiten. Zo voerden we een aantal gesprekken met Engie over de plannen voor gaswinning. Dit leverde een mooi resultaat op. Engie maakte bekend geen gas meer te gaan winnen in het waddengebied.

 

Zullen we er samen voor zorgen dat nog meer energiebedrijven afzien van schadelijke activiteiten? Geef tegengas, draai de kraan dicht! Wil je op de hoogte gehouden worden van ons verzet? Laat dan hier je mailadres achter