Tot hier en niet verder

Naar gas boren onder een belangrijk en kwetsbaar natuurgebied.  Dat doe je toch niet? Alleen samen met jou kunnen wij gaswinning in het waddengebied stoppen.  

 

Doneer

Het klimaat verandert sneller dan ooit! We moeten ingrijpen voordat het te laat is. Dus: Stop met gaswinning in het waddengebied.

Nederland stemde vorig jaar in met het klimaatakkoord van Parijs. Om onze toekomst veilig te stellen moet Nederland 80% van de fossiele brandstoffen, dus ook gas, in de grond laten zitten. De keuze om nu nog gas te willen winnen in kwetsbare natuurgebieden zoals het Werelderfgoed Waddenzee is dan ook volstrekt onlogisch.

Geef tegen gas! Stop gaswinning in de Waddenzee. 

Dit argument wordt vaak gebruikt. Klopt dit wel?

Steeds vaker noemen mijnbouwbedrijven en de overheid gas een transitiebrandstof omdat deze schoner zou zijn dan steenkool en olie. Maar gas is ook een fossiele brandstof. In de komende jaren kan veel meer gedaan worden aan de opwekking van duurzame energie. Nederland heeft energie nodig. Dat staat als een paal boven water. Maar dan wel energie uit een bron die onze wereld en natuur beschermt. Fossiele brandstoffen zijn dat aantoonbaar niet. Daarom ook is het Akkoord van Parijs aangenomen. En om de doelstellingen uit het Parijse klimaatakkoord te halen, moet gas in de grond blijven. Dus geen vier nieuwe winningen in, onder of naast het Werelderfgoed Waddenzee.

Geef tegen gas! Stop gaswinning in de Waddenzee. 

De grootste gevaren voor het waddengebied en onze veiligheid is de versnelde zeespiegelstijging.

We weten dat gaswinning bodemdaling veroorzaakt. Het verbranden van het gewonnen gas draagt bij aan de opwarming van de aarde en daardoor aan de versnelde zeespiegelstijging. Deze twee processen versterken elkaar met dramatische gevolgen voor het waddengebied. Het unieke van dit Werelderfgoed wordt aangetast: het dagelijks droogvallen van de voedselrijke wadplaten zal op lange termijn verdwijnen. Dit heeft dramatische gevolgen voor mens en natuur.

In het verleden is er toestemming verleend voor gaswinning onder de Waddenzee op basis van de wetenschappelijke inzichten van toen. Intussen blijkt dat de lange termijn effecten van gaswinning op de bodemdaling anders zijn dan verwacht. Bovendien is de snelheid van de zeespiegelstijging ook hoger dan in 2006 verwacht werd. Dus geen gaswinning in het waddengebied.

Geef tegen gas! Stop gaswinning in de Waddenzee.

We komen op voor de belangen van het waddengebied en werken daarom op verschillende manieren om de gaswinning te stoppen.

De Waddenvereniging geeft letterlijk en figuurlijk tegengas. Dat doen we door politici te informeren over de mogelijke gevaren van gaswinning onder een kwetsbaar natuurgebied als de Waddenzee. Dat doen we door alternatieven aan te dragen voor onze vraag naar energie. Dat doen we door banken en pensioenfondsen die nu nog investeren in gaswinning onder de Waddenzee te wijzen op de risico’s van die investeringen. We benaderen energiebedrijven om over te schakelen naar duurzame oplossingen.

Indien nodig, ondernemen we juridische stappen. We verbinden en steunen andere tegenstanders, zoals bewoners van eilanden en andere (internationale) milieuorganisaties, in hun protest. Daarnaast volgen we zelf onderzoek om duidelijkheid te krijgen wat de risico’s en mogelijke gevolgen van gaswinning zijn in en rond Werelderfgoed Waddenzee.

We informeren onze leden en liefhebbers van de Wadden zoveel en zo volledig mogelijk over de gevolgen van gaswinning. 

Geef tegen gas! Steun ons met een eenmalige donatie. Klik hier >>

De Waddenvereniging staat een stuk sterker in haar strijd met de steun van zo veel mogelijk mensen. Iedere bijdrage die je kunt leveren, helpt ons om dit belangrijke werk goed te blijven doen. Jouw steun helpt net als het doorvertellen aan iedereen die het wil horen dat de mogelijkheid bestaat om tegengas te geven. Samen met jou en talloze anderen maken we meer kans om dit unieke natuurgebied te blijven beschermen. Voor nu en voor later. 

Nog even nadenken over een donatie? Dat is prima. Deel dan in elk geval deze pagina alvast door één simpele muisklik >>

 

 

Wat doen wij met jouw euro? 

      * Deze percentages zijn gebaseerd op gegevens van januari tot en met september 2016