Schenkingen en de belasting

 

Instellingen en donateurs van instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kunnen gebruikmaken van fiscale voordelen. De Waddenvereniging is door de Belastingdienst als zodanig erkend. Meer info over de ANBI op de site van de Belastingsdienst.

Daar kunt u ook opzoeken welke instellingen een ANBI status hebben.
De Waddenvereniging staat geregistreerd onder haar officiële naam, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee onder fiscaal nummer 002662504.

Als u jaren achtereen schenkt aan de vereniging, dan loont het de moeite om een ‘periodieke schenking’ te overwegen, ongeacht de hoogte van het bedrag. Giften komen in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting en periodieke schenkingen zijn zelfs volledig aftrekbaar. Dit kan heel eenvoudig, zonder tussenkomst van de notaris, via een onderhandse schenkingsovereenkomst.

Hier kunt u meer lezen over een periodieke schenking en belastingaftrek en het formulier voor de overeenkomst downloaden.