Hier staat de vismigratierivier voor


Dwars door de ecologische barrière die de Afsluitdijk nu is, wordt een fysieke vispassage gemaakt. Niet zo maar een gat in de dijk, maar een brede doorgang met aan weerskanten een kilometerslang estuarium waarbij de richting van de waterstroom op natuurlijke wijze met het tij meebeweegt.


Veel vissen kunnen niet meer van zoet naar zout water zwemmen of andersom. Dit komt door de wereldwijde aanleg van dammen, dijken en andere obstakels in rivieren en delta’s. De Afsluitdijk - in 1932 geopend en nog steeds een iconisch voorbeeld van Nederlandse waterbouwkunde - is zo’n barrière. Daardoor zien trekvissen als de zalm, zeeforel, stekelbaars en paling hun internationale swimway geblokkeerd, kunnen ze zich niet meer goed voortplanten en worden sommige soorten met uitsterven bedreigd.


Beschermd werelderfgoed

En dat terwijl de Waddenzee aan de zoute kant van de Afsluitdijk, niet voor niets een door ENESCO beschermd natuurlijk werelderfgoed, voor tientallen vissoorten een essentiële schakel is in hun levenscyclus. Ook het aan de andere kant gelegen IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van West-Europa, ondervindt de gevolgen van de volledige afsluiting. Beroeps- en sportvissers kunnen er over meepraten: er zit nog nauwelijks vis in het IJsselmeer en ook in de Waddenzee is het slecht gesteld met de visstanden. Deze en vergelijkbare situaties elders in de wereld vragen om herstelmaatregelen van zoet-zoutverbindingen, zodat vissen weer vrij kunnen zwemmen.


Innovatieve oplossing

Steeds vaker weten partijen - die eerder lijnrecht tegenover elkaar stonden - elkaar te vinden in bijzondere coalities en komen met creatieve ideeën en innovatieve oplossingen. Eén zo’n oplossing wordt vanaf 2017 gebouwd op en rond de Afsluitdijk in Noord-Nederland. Op deze bijzondere plek werken natuurorganisaties, (sport)vissers, ingenieurs, kunstenaars en overheden samen aan een wereldwijd uniek concept: de Vismigratierivier Afsluitdijk. Een project dat nog voordat de bouw begonnen is al een internationaal podium heeft en geïnteresseerde bezoekers uit de hele wereld trekt.


Gat in de dijk

Door een gecontroleerd ‘gat’ in de Afsluitdijk kunnen verschillende soorten trekvissen straks hun paai- en leefgebieden weer bereiken. Deze fysieke vispassage is niet zo maar een gat in de dijk, maar een brede doorgang met aan weerskanten een kilometerslang estuarium waarbij de richting van de waterstroom op natuurlijke wijze met het tij meebeweegt. Een typisch staaltje van Nederlandse deltatechniek waarbij bouwen voor en door de natuur centraal staat. En tevens een innovatieve oplossing waar niet alleen vis, maar iedereen blij van wordt.


Meer informatie? Klik hier >>