Eén beheerder
De Waddenvereniging wil een beheerautoriteit met:
  • hart voor het wad
  • kennis van het wad
  • voldoende geld en mensen
  • die iedereen mee kan krijgen in zijn plannen.

 

Goed beheer van de Waddenzee

 

Het gaat niet goed met Waddenzee Werelderfgoed. De natuur en het open landschap van de Waddenzee moeten beschermd en verbeterd worden. Er zijn veel organisaties die allemaal iets doen aan Waddenzee Werelderfgoed. Zoveel, dat er gesproken wordt over een bestuurlijke spaghetti. Niemand weet meer wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor het wad. In de aanloop naar de verkiezingen van 2017 hebben we Kamerleden hierover naar hun mening gevraagd en zijn we een petitie gestart voor beter beheer van de Waddenzee. Met resultaat: in het regeerakkoord van 2017 is vastgelegd dat er “één beheerautoriteit voor de Waddenzee komt die een integraal beheerplan uitvoert, waardoor betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer”.

 

Minister Schouten (LNV) en Minister Van Nieuwenhuizen (IenW)vonden zelfs dat de beheerautoriteit begin 2019 van start moet gaan. Om ervoor te zorgen dat de beheerautoriteit goed z’n werk kan doen, heeft adviesbureau AT Osborne bekeken wat precies het probleem is en hoe zo’n beheerautoriteit er dan uit moet zien. Binnenkort komen de ministers met hun voorstel voor een beheerautoriteit.

Bekijk dit filmpje over waarom het zo belangrijk is dat er één beheerautoriteit voor de Waddenzee komt


 

De natuur en het open landschap verbeteren

Volgens het rapport 'Evaluatie Structuurvisie derde nota Waddenzee' is de natuurkwaliteit van de Wadden in de afgelopen tien jaar niet verbeterd. De openheid van het waddenlandschap is zelfs gehalveerd! Het was juist de bedoeling om de natuur te verbeteren en het landschap open te houden. Gelukkig wordt het beleid voor de Waddenzee zo’n beetje elke tien jaar tegen het licht gehouden. Dat gebeurt nu ook weer via de Gebiedsagenda Waddenzee. Voor de Waddenvereniging is duidelijk dat hier echt wel wat moet verbeteren!

 

Gebiedsagenda Waddenzee 2050

Overheden, bedrijfsleven en natuurorganisaties werken samen aan deze gebiedsagenda. Zomer 2019 moet hij klaar zijn. In de gebiedsagenda komt te staan hoe het wad er in 2050 uit moet zien én een aanpak hoe we daar willen komen. De Waddenvereniging neemt namens de natuurorganisaties deel aan dit overleg, met als inzet concrete stappen naar een (nog) betere bescherming van de waddennatuur en het open waddenlandschap. Ook maatregelen die de natuurkwaliteit verbeteren moeten daar onderdeel van uitmaken. Het is de bedoeling dat overheden (rijk, provincies, gemeentes en waterschappen), bedrijfsleven en natuurorganisaties de gebiedsagenda allemaal ondertekenen en een gezamenlijk uitvoeringsplan opstellen. De verschillende overheden zullen de doelen uit de gebiedsagenda overnemen in hun eigen beleid.

 

Samen sterk

De Waddenvereniging werkt samen met andere natuurorganisaties die zich bezighouden met het wad. Samen hebben we een visie gemaakt hoe het beheer van het wad beter kan en hoe een rijke Waddenzee eruit ziet. Download hier het boekje Waddenappèl over hoe een verrijkend en samenhangend Waddenbeheer te realiseren.


Gerelateerd nieuws