Welkom in Den Haag

20 mei niet alleen het politiek centrum, maar ook het startpunt voor de Ledendag van de Waddenvereniging

Het liefst houden we de algemene ledenvergadering (ALV) in de buurt van de Waddenzee, maar dit jaar is een bijzonder jaar. Het is het jaar van verkiezingen: hét moment om het beheer van de Waddenzee structureel te verbeteren. Daar is steun voor nodig vanuit Den Haag. Een goede reden om daar op zaterdag 20 mei de algemene ledenvergadering te houden.

 

Programma

In de ochtend vergaderen we bij Dudok (Hofweg 1a) over verenigingszaken. We lunchen samen en in de middag zijn er verschillende activiteiten en uiteraard zorgen we voor Haagse babbelaars. 

Het bestuur bespreekt in de ochtend de algemene verenigingszaken met de leden. Aan bod komen onder meer het inhoudelijk en financieel jaarverslag, de begroting en de organisatievorm van de vereniging met een mogelijke statutenwijziging. Het voorstel tot wijziging van de statuten zal tijdens de vergadering worden besproken en in stemming worden gebracht. De definitieve agenda en de stukken voor het huishoudelijk deel worden voorafgaand aan de vergadering aan de deelnemers toegestuurd.

 

Statutenwijziging

Meer informatie over de voorgestelde wijziging van de statuten wordt minstens drie weken voor de ALV op de website van de Waddenvereniging geplaatst. Ook ligt vanaf dat moment een afschrift op het kantoor van de Waddenvereniging ter inzage.

We bieden twee opties aan voor het middagprogramma. De keuze geef je aan bij het invullen van het aanmeldformulier.  

 

Let op: vol = vol!

1. Rondleiding in politiek Den Haag  

We brengen een bezoek aan de Ridderzaal en de Tweede Kamer, zien een korte film over 750 jaar geschiedenis Binnenhof en worden op de hoogte gebracht van wat onze Haagse lobbyisten doen.

2. Bezoek aan de Zandmotor per touringcar 

Elk jaar voert de zee zand weg van de Nederlandse kust. Rijkswaterstaat vult dat om de vijf jaar aan met zandstort (zandsuppletie) op het strand en voor de kust. Zouden we dat niet doen, dan zou de zee een bedreiging vormen voor het westen van Nederland, dat beneden zeeniveau ligt. De vijfjaarlijkse zandsuppletie werkt, maar kan kustbescherming niet duurzamer en natuurlijker?

Met de aanleg van de Zandmotor, een schiereiland voor de kust van Ter Heijde, onderzoeken we of de natuur het zand voor ons langs de kust kan verspreiden. Vanzelfsprekend experimenteert Nederland niet met de veiligheid van haar bewoners, de kustverdediging is op moment van aanleg van de Zandmotor op volledige sterkte. 

We heffen met elkaar het glas!


Bekijk alvastIk kom ook!

Voor leden en gezinsleden die ook donateur zijn, is deelname aan de vergadering en lunch gratis. Mits je van te voren onderstaand aanmeldingsformulier hebt ingevuld. Bijwonen van de excursies is openbaar en gratis maar in verband met de capaciteit is hiervoor een aanmelding ook vereist. Het ochtendprogramma is niet geschikt voor kinderen en we bieden hiervoor geen alternatief dit jaar. 's Middags zijn zij van harte welkom bij de excursies!

 

In de middag neem ik deel aan de volgende excursie