Ondernemerscursus Vlieland 'Gastheer Waddenzee Werelderfgoed', 9 en 16 februari 2023

Ondernemerscursus ‘Gastheer Waddenzee Werelderfgoed’

Speciaal voor ondernemers op Vlieland organiseren we de cursus ‘Gastheer Waddenzee Werelderfgoed’. Zie jij toegevoegde waarde van het Werelderfgoed voor jouw onderneming? Wil jij klanten of gasten daar meer over kunnen vertellen? Sluit je dan aan bij deze training! Je leert hier ook hoe mensen goed met het gebied kunnen omgaan, bijvoorbeeld door vogels niet te verstoren.

 

Achtergrond

De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed. Deze benoeming creëert nieuwe kansen voor het aantrekken, ontvangen en rondleiden van bezoekers in het Waddengebied. Er zijn hier de afgelopen jaren veel nieuwe initiatieven en projecten voor opgezet. Toch laten ondernemers nog vaak kansen liggen om de toegevoegde waarde van het landschap voor hun bedrijfsvoering ten volle te benutten. Ondernemers kunnen zichzelf onderscheiden door gastheer/'ambassadeur' van het Waddengebied te zijn en informatie en advies op maat te geven over het gebied aan bezoekers.  Meer dan ooit is er online informatie beschikbaar; maar het is juist persoonlijk ontvangst en advies, de verhalen van mensen, iets bijzonders dat je pas ziet als je erop gewezen wordt, die maken dat bezoekers Waddenzee Werelderfgoed écht beleven. 

 

Inhoud van de cursus

Na de cursus weet jij als ondernemer waarom het gebied Werelderfgoed is en hoe je dit aan bezoekers kunnen overbrengen. Je weet als eilander al wat er in de omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur. Door de extra natuur informatie en input van de hele groep worden de verhalen alleen maar beter!
Na de cursus weet je wat er op grotere schaal in het Waddengebied speelt en ken je de verhalen achter het gebied en objecten in de buurt en weet je hoe je die kunt doorvertellen aan gasten. 

De training is toegespitst op de regio en bevat veel gebiedsspecifieke informatie die je direct kan gebruiken om bezoekers passend advies te geven. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het hele Waddengebied. 

 

Globaal programma
De training wordt verzorgd op Vlieland, locatie volgt asap. 

Donderdag 9 februari (10:00-16:30)
We maken kennis met elkaar en het wad. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. Werelderfgoed Waddenzee, de internationale vogeltrekroute, Waddenzee internationaal. Uiteraard gaan we naar buiten om te genieten van het eiland en de favoriete plekken van de deelnemers. 
Donderdag 16 februari (10:00-16:30)
We verdiepen  ons verder in het Werelderfgoed en breiden de kennis over het gebied uit met presentaties over o.a.  wadvogels. Veel wadvogels zien hun broed- en foerageergebied verkleinen en daarom zullen hier en daar ingrepen worden gedaan langs de randen van het wad. We kijken naar de nodige maatregelen en om welke vogels dat gaat. De ochtend gaan we even het wad op. Ook in de winter is er van alles te vinden.