Waddentools Symposium

Afgelopen jaren is Waddentools van start gegaan met onderzoek naar maatregelen voor herstel van de Waddenzee. De onderzoekers van de deelprojecten Wij & Wadvogels, Waddentools Swimway Waddenzee en Waddenmozaïek presenteren op 30 juni hun eerste resultaten. Vervolgens willen zij samen met de beheerders de vertaalslag maken naar nieuwe beheeradviezen. In deelsessies is per project de ruimte om samen verder de diepte in te gaan. We verwelkomen u graag 30 juni in het Entrepotgebouw in Harlingen!


Programma

10.00 - 13.00: Presentaties

13.00 - 14.00: Lunch (vegetarisch)

14.00 - 16.00: Deelsessies

16.00 - 17.30: Borrel

 

U kunt zich inschrijven voor de volgende deelsessies:

 

Wij & Wadvogels

Waddenmozaiek

Swimway

Deelsessie 1

14:00 – 14:45

Wat is de effectiviteit van genomen inrichting en beheermaatregelen voor kustbroedvogels?

 

Waar liggen de beste kansen voor natuurherstel op de Waddenzeebodem?

 

Hoe gebruiken grote vissen de Waddenzee?

 

Deelsessie 2

15:00 – 15:45

Hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee?

 

Wat is de bijdrage van geïntroduceerde harde structuren in het sublitoraal van de Waddenzee?

 

Wat betekenen kwelders en schelpdierbanken voor vis en hoe kan deze functie worden geoptimaliseerd?