Nieuws

Bescherming onderwaternatuur Waddenzee rammelt

De bescherming van de onderwaternatuur van de Waddenzee rammelt. Dat is de conclusie van Nina Fieten, die voor haar opleiding Mariene Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen het Nederlandse natuurbeschermingsbeleid onderzocht. Aanleiding voor het rapport is de evaluatie van de Nederlandse uitvoering van het Europese natuurbeleid. Nederland is aan Europa verplicht om leefgebieden en soorten in de Waddenzee te behouden en/of te herstellen. Het huidige natuurbeleid werkt niet goed genoeg.
 
Het is al langer bekend dat het niet goed gaat met de Nederlandse Waddenzee. Vooral onder water gaat het slecht. Zo gaat de visstand al jaren achteruit. De Waddenvereniging wilde weten of de onderwaternatuur door aanpassingen aan het beleid beter beschermd kan worden. Nina Fieten maakte een stappenplan voor verbetering.

Meer nieuws