Nieuws

Wat hebben we bereikt in 2017?

Behaalde successen deel je graag met iedereen. Onze successen van 2017 zijn terug te lezen in het jaarverslag. We lichten er enkele uit.

- Eén beheerder voor het Waddengebied. Na jaren van politieke lobby zijn we er trots op dat in het regeerakkoord is opgenomen dat er één beheerautoriteit voor het gebied komt.

- Wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm onderzocht in opdracht van de Waddenvereniging de stijging van de zeespiegel in de Waddenzee. Met zijn rapport 'De toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem' halen we de internationale pers. De gevolgen van de mondiale klimaatverandering zijn voor de Waddenzee veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. Lees meer >>

Meer nieuws